Truca'ns al 977 15 92 33

Perfil del contractant

Contracte menor servei de cantina 2019

 L’Institut La Talaia de Calafell ha de contractar el servei de bar-cantina de les seves instal·lacions situades al carrer Brasil, n.8 (expedient número: 43010372/2019/02), del període que va de 1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CANTINA

 Per participar-hi, cal que ens feu arribar, signats i emplenats, els següents documents:

1.- Annex A, amb la vostra oferta de preus per als productes obligatoris i amb la relació de productes i preus que, a més dels obligatoris, proposeu.

2.- Annex 1: Declaració responsable per a persona jurídica / persona física

3.- Annex 3: Model d’oferta econòmica

 El termini per presentar la documentació finalitza el dia 12 de desembre de 2018, a les 14 hores.

Presentació de les ofertes: Secretaria de l’institut la Talaia. C/ Brasil,n.8 Calafell 43882.

 Calafell, 5 de desembre de 2018


S’ha obert el termini per la licitació del contracte negociat del servei de neteja. Publiquem la convocatòria de l’anunci de la licitació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de preinscripcions tècniques.

Josep Almena
Director del centre

Segur de Calafell, 28 de novembre de 2016

DOCUMENTS RELACIONATS: