Truca'ns al 977 15 92 33

 | Imagen

INFORMACIONS A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE L’INSTITUT LA TALAIA

Encara que tota la informació referent a les singularitats de funcionament del curs 2020-2021 estaran recollides al Pla d’Organització del Centre que es publicarà en aquest mateix web a partir de la seva aprovació pel Consell Escolar al setembre, volem avançar-los ara algunes de les actuacions més destacades d’inici de curs:

 • Hem basat totes les nostres decisions en dos eixos fonamentals: potenciar els aprenentatges dels estudiants (preveient tots els possibles escenaris) i protegir la salut de tota la comunitat educativa, respectant les indicacions de les autoritats sanitàries. 

 • El curs s’iniciarà al nostre centre de forma presencial en tots els ensenyaments: ESO, Batxillerat i CFGM, amb prudència i seguint totes les mesures de seguretat sanitària proposades pel PROCICAT.

 • Els dies 1 i 2 de setembre tindran lloc les recuperacions de primer de Batxillerat, segons el calendari i format que es podrà consultar a la pàgina web del centre.

 • Durant els primers dies de setembre es publicarà al web del centre les llistes dels grups classe i l’horari del dilluns 14 de setembre, primer dia de classe. Aquest dia es realitzarà una tutoria inicial en què cada grup-classe coneixerà el seu tutor/a que l’informarà dels aspectes més importants del curs.

 • Les entrades i sortides seran esglaonades i els espais a ocupar per cada grup, tan dins de l’edifici com a l’hora de l’esbarjo, seran els preestablerts. Caldrà, per tant, un compliment estricte dels horaris d’entrada i sortida, així com de les normes d’ocupació dels espais.

 • Els grups-classe seran el més estables possible per tal d’evitar la mobilitat dins del centre i facilitar la traçabilitat en cas de contagi. Quan, de forma excepcional, no sigui possible, es prendran les mesures de seguretat, neteja i desinfecció establertes per sanitat.

 • Les agrupacions de primer, segon i tercer d’ESO s’han realitzat fent servir criteris d’equitat i inclusió i les de quart d’ESO i Batxillerat en funció de les matèries que marquen les modalitats.

 • L’equip docent assignat a cada grup serà estable durant tot el curs i compost pel nombre de professor/es més reduït possible.

 • L’acció tutorial, l’acompanyament emocional i el seguiment personal de l’alumne són elements clau per aconseguir un retorn satisfactori a la dinàmica escolar; per això és fonamental el treball conjunt i la comunicació entre les famílies i els tutors.

 • Les reunions i les entrevistes amb les famílies, sempre que sigui possible, es realitzaran per via telemàtica.

 • En els tres primers cursos d’ESO es combinaran les tasques globalitzades amb les activitats pròpies de les àrees, amb l’objectiu que l’alumnat pugui assolir les diferents competències mitjançant metodologies variades.

 • Caldrà potenciar l’ús de les eines digitals i dels entorns virtuals d’aprenentatge. El professorat acompanyarà l’alumnat en el període d’adquisició de les destreses necessàries pel seu ús.

 • És altament recomanable que tot l’alumnat disposi d’un dispositiu amb connexió a internet, diferent de l’smartphone, per poder seguir el curs escolar adequadament. Amb l’ajuda del Departament d’Educació, l’AMPA i l’Ajuntament de Calafell tractarem d’evitar l’anomenada escletxa digital.Amb la confiança que tot anirà bé, us desitgem que acabeu de passar un bon estiu.L’Equip Directiu


Publicar un Comentario